FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 438 1 2 596 1 2 753 1 2 910 1 3 069 1 3 230 1 3 387 1
120g offset-papper 2 491 1 2 658 1 2 816 1 2 984 1 3 153 1 3 316 1 3 484 1
200g offset-papper 2 917 1 3 138 1 3 365 1 3 590 1 3 815 1 4 043 1 4 270 1
300g offset-papper 3 144 1 3 398 1 3 654 1 3 912 1 4 171 1 4 428 1 4 688 1
135g Återvunnet papper 2 645 1 2 831 1 3 014 1 3 200 1 3 390 1 3 578 1 3 762 1
170g Återvunnet papper 2 739 1 2 937 1 3 134 1 3 332 1 3 534 1 3 736 1 3 934 1
250g Återvunnet papper 3 258 1 3 531 1 3 803 1 4 076 1 4 348 1 4 624 1 4 902 1
130g Silk-papper 1 972 3 2 124 3 2 274 3 2 423 3 2 578 3 2 732 3 2 885 3
170g Silk-papper 2 034 3 2 193 3 2 355 3 2 515 3 2 678 3 2 841 3 3 001 3
250g Silk-papper 2 428 3 2 640 3 2 857 3 3 073 3 3 288 3 3 507 3 3 728 3
350g Silk-papper 2 597 3 2 832 3 3 075 3 3 312 3 3 555 3 3 795 3 4 040 3
275g Gmund Verge White 6 936 1 7 717 1 8 500 1 9 283 1 10 077 1 10 873 1 11 670 1
275g Gmund Verge Creme 6 936 1 7 717 1 8 500 1 9 283 1 10 077 1 10 873 1 11 670 1
260g Chromokartong 3 057 3 3 302 3 3 549 3 3 700 3 4 043 3 4 292 3 4 467 3
Plast, 125 mikron 4 531 1 4 976 1 5 418 1 5 861 1 6 317 1 6 770 1 7 224 1
Plast, 250 mikron 5 786 1 6 400 1 7 015 1 7 629 1 8 260 1 8 893 1 9 524 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck