FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 446 1 2 606 1 2 763 1 2 922 1 3 084 1 3 247 1 3 406 1
120g offset-papper 2 499 1 2 664 1 2 828 1 2 995 1 3 165 1 3 334 1 3 501 1
200g offset-papper 2 931 1 3 160 1 3 385 1 3 612 1 3 842 1 4 076 1 4 307 1
300g offset-papper 3 143 1 3 399 1 3 655 1 3 913 1 4 173 1 4 434 1 4 695 1
135g Återvunnet papper 2 642 1 2 830 1 3 015 1 3 200 1 3 392 1 3 580 1 3 769 1
170g Återvunnet papper 2 735 1 2 933 1 3 130 1 3 331 1 3 533 1 3 737 1 3 937 1
250g Återvunnet papper 3 253 1 3 528 1 3 800 1 4 073 1 4 348 1 4 624 1 4 902 1
130g Silk-papper 1 979 3 2 132 3 2 283 3 2 348 3 2 591 3 2 619 3 2 645 3
170g Silk-papper 2 040 3 2 201 3 2 362 3 2 429 3 2 687 3 2 761 3 2 786 3
250g Silk-papper 2 435 3 2 648 3 2 835 3 2 894 3 3 303 3 3 407 3 3 467 3
350g Silk-papper 2 597 3 2 835 3 3 038 3 3 101 3 3 560 3 3 768 3 3 831 3
275g Gmund Verge White 6 835 1 7 604 1 8 375 1 9 147 1 9 927 1 10 712 1 11 496 1
275g Gmund Verge Creme 6 835 1 7 604 1 8 375 1 9 147 1 9 927 1 10 712 1 11 496 1
260g Chromokartong 2 817 3 2 873 3 2 931 3 2 990 3 3 525 3 3 583 3 3 641 3
Plast, 125 mikron 4 524 1 4 969 1 5 410 1 5 858 1 6 315 1 6 768 1 7 221 1
Plast, 250 mikron 5 760 1 6 371 1 6 982 1 7 599 1 8 226 1 8 855 1 9 486 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;